poniedziałek, 20 listopad 2023 14:25

Spór o drogi w Sokółce: Burmistrz odpowiada na zarzuty Starosty [Film, Zdjęcia]

Dzisiaj, w siedzibie Urzędu Gminy w Sokółce, odbyła się konferencja prasowa, której celem było wyjaśnienie sytuacji związanej z nieprawdziwymi informacjami przekazywanymi opinii publicznej przez Starostę Sokólskiego, Piotra Rećko. W centrum uwagi znalazły się kwestie dotyczące przebudowy ul. Targowej i drogi prowadzącej przez cmentarz przy parafii św. Antoniego Padewskiego w Sokółce.

Burmistrz Sokółki, Ewa Kulikowska, wyraża głębokie zaniepokojenie z powodu przesunięcia na rok 2024 r. inwestycji powiatowych pn.: "Budowa drogi powiatowej w Sokółce o przebiegu od ulicy Adama Mickiewicza DG Nr 103783 do ulicy Mariańskiej DW NR 673" oraz pn.: "Budowa drogi powiatowej w Sokółce od cmentarza rzymskokatolickiego do ulicy Wincentego Witosa DG Nr 103833B". Oświadczenie to jest reakcją na decyzję Starosty Sokólskiego, Pana Piotra Rećko, który przesunął termin realizacji inwestycji na przyszły rok.

Zdaniem Burmistrza, opieszałość i nieudolność Zarządu Powiatu Sokólskiego w przygotowaniu inwestycji, zwłaszcza "drogi przez cmentarz", może prowadzić do utraty wielomilionowego dofinansowania. Odpowiedzialność za to ponosi Starosta Sokólski, a Burmistrz Kulikowska wyraża obawy co do zagrożenia realizacji zadania własnego Powiatu.

Oświadczenie podkreśla, że przesunięcie terminu budowy drogi przez cmentarz stoi w sprzeczności z publicznie złożonymi obietnicami Starosty Sokólskiego, który zapewniał, że inwestycja zakończy się w kwietniu 2024 r. W opinii Burmistrza, opóźnienie to stanowi rażącą stratę dla mieszkańców Sokółki, a główne zarzuty dotyczą braku oświetlenia drogi i alei, oraz problematycznego sposobu odwodnienia.

Według Burmistrza, brak oświetlenia ulicznego w planowanej drodze przez cmentarz jest nie tylko sprzeczny z obietnicami Starosty, ale także narusza przepisy prawa dotyczącego dróg publicznych. Zarząd Powiatu Sokólskiego, zgodnie z ustawą, jest zobowiązany do zaprojektowania i wykonania oświetlenia w miejscach, gdzie jest to konieczne dla bezpieczeństwa ruchu.

Burmistrz Kulikowska podkreśla również problemy z koncepcją odwodnienia drogi przez cmentarz, zwłaszcza w kontekście braku otwartych cieków wodnych w okolicy. W oświadczeniu zaznacza się, że propozycje Starosty Sokólskiego są niepraktyczne i mogą prowadzić do zatapiania ulic i terenów, w tym stadionu miejskiego.

Ostatnią kwestią poruszoną w oświadczeniu jest różnica między koncepcją Starosty Sokólskiego a tym, co zostało przedstawione Radnym Rady Miejskiej. Burmistrz zaznacza, że przekazanie nieruchomości gminnych na cele inwestycji powinno być dobrze przemyślane, a koncepcja powinna uwzględniać dobro mieszkańców i zabezpieczenie interesów Gminy Sokółka.

Burmistrz Sokółki, Ewa Kulikowska, wyraża nadzieję, że koncepcja budowy drogi przez cmentarz ulegnie zmianie na bardziej przemyślaną i zgodną z interesami mieszkańców, a projekt zostanie zrealizowany z poszanowaniem prawa i bezpieczeństwa społeczności lokalnej.

Burmistrz Sokółki, Ewa Kulikowska, wydała również oświadczenie dotyczące przesunięcia terminu rozpoczęcia inwestycji w rozbudowę ul. Targowej w Sokółce. Inwestycja ta jest kluczowa dla mieszkańców Miasta i Gminy Sokółka, a Burmistrz wyraziła oburzenie z powodu decyzji Starosty Sokólskiego o przesunięciu jej realizacji na rok 2024.

Zgodnie z wcześniejszymi zapewnieniami Starosty Sokólskiego, rozbudowa ul. Targowej miała być zakończona w listopadzie 2025 r. Jednak teraz istnieje realne zagrożenie utraty tej ważnej inwestycji z powodu opóźnień w jej realizacji. Burmistrz Sokółki wskazała odpowiedzialność za to opóźnienie na Zarządzie Powiatu Sokólskiego, na czele którego stoi Starosta Sokólski, Piotr Rećko.

W oświadczeniu Burmistrz podkreśliła, że Gmina Sokółka udzieliła już znaczącej pomocy finansowej dla Powiatu Sokólskiego związanej z budową drogi powiatowej nr 1303B (ul. Targowa). Łączna kwota pomocy wynosiła 2 283 876,00 zł. Dodatkowo, Burmistrz zaznaczyła gotowość Gminy do przekazania dodatkowych nieruchomości na cele publiczne, wspierając inwestycję.

Burmistrz Kulikowska wspomniała również o podpisaniu listu intencyjnego z inwestorem zainteresowanym realizacją obiektów handlowych na targowisku w Sokółce. Inwestor zobowiązał się przekazać darowiznę na rzecz Gminy Sokółka w kwocie 950 000 zł na urządzenie targowiska miejskiego.

W związku z opóźnieniami i zaniepokojeniem co do możliwości utraty inwestycji, Burmistrz Sokółki zainicjowała spotkanie w dniu 24 sierpnia 2023 r. z przedstawicielami Powiatu Sokólskiego i Inwestora, w celu wypracowania warunków umowy trójstronnej. Jednak kolejne spotkanie, które miało doprowadzić do sfinalizowania umowy, zostało niespodziewanie odwołane przez przedstawicieli Powiatu Sokólskiego.

W odpowiedzi na to Burmistrz Sokółki przesłała Staroście Sokólskiemu projekt umowy, mający na celu dalsze wspieranie inwestycji. Starosta Sokólski jednak wysłał własny projekt umowy, który jest niezgodny z prawem i nieakceptowalny dla Burmistrza.

W zakończeniu oświadczenia Burmistrz wyraziła nadzieję na współpracę i zrealizowanie ważnej inwestycji dla mieszkańców Gminy Sokółka oraz całego Powiatu Sokólskiego. Burmistrz podkreśliła potrzebę przekroczenia barier politycznych i skupienia się na dobru ogółu mieszkańców.

Warto zaznaczyć, że oświadczenie to jest elementem większego sporu politycznego między Burmistrzem Sokółki a Starostą Sokólskim, dotyczącego kluczowych inwestycji na terenie Gminy.

Burmistrz Sokółki, Ewa Kulikowska, w odpowiedzi na prośbę Zarządu Powiatu Sokólskiego z dnia 21 września 2023 r. dotyczącą opinii na temat realizacji inwestycji drogowej, wyraziła swoje uwagi w odniesieniu do dwóch planowanych projektów: "Budowa drogi powiatowej w Sokółce od ulicy Adama Mickiewicza DG Nr 103783 do ulicy Mariańskiej DW NR 673" oraz "Budowa drogi powiatowej w Sokółce od cmentarza rzymskokatolickiego do ulicy Wincentego Witosa DG Nr 103833B".

W swoim piśmie Burmistrz skupiła się na kilku kluczowych kwestiach, które, jej zdaniem, wymagają szczególnej uwagi i dostosowania planów:

Brak Oświetlenia Ulicznego: Burmistrz Kulikowska zauważyła, że przedstawiona koncepcja nie uwzględnia budowy oświetlenia ulicznego, zwłaszcza wzdłuż alei prowadzącej do kwatery poległych żołnierzy. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, drogi wewnątrz miasta powinny być oświetlone, co ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa ruchu i publicznego. W związku z tym, Burmistrz zwróciła uwagę, że Powiat Sokólski, jako inwestor, powinien uwzględnić projektowanie i budowę oświetlenia ulicznego.

Odwodnienie i Kwestie Hydrologiczne: Burmistrz Sokółki podniosła problem odwodnienia projektowanej drogi, zwłaszcza w kontekście istniejących rowów przydrożnych. Zaznaczyła, że w rejonie planowanej inwestycji brak jest otwartych cieków wodnych, które mogłyby odprowadzać wodę z tych rowów. Dodatkowo, Burmistrz wyraziła obawy dotyczące intensywności opadów deszczu i zagrożenia zatapiania ulic i terenów sportowych.

Zachowanie Drzew przy Alei: Koncepcja zakłada budowę drogi na odcinku między kościołem parafialnym a cmentarzem, równolegle do alei obsadzonej starymi lipami. Burmistrz zwróciła uwagę na konieczność zachowania zdrowotności i stabilności tych drzew, które mogą być narażone na uszkodzenia korzeni podczas prac budowlanych.

Połączenie z Ulicą Adama Mickiewicza: Burmistrz zauważyła, że w planach brakuje połączenia nowej drogi z ulicą Adama Mickiewicza w okolicy hali sportowej przy Zespole Szkół w Sokółce. Podkreśliła, że wcześniejsza uchwała Rady Miejskiej zakładała takie połączenie oraz budowę potrzebnego parkingu.

Budowa Łącznika dla Ruchu Pieszych: Propozycją Burmistrza jest rozważenie budowy mostu dla pieszych o długości ok. 90 m, łączącego ul. Mickiewicza z projektowaną ulicą w okolicy głównej bramy "starego cmentarza". Miałoby to znacząco skrócić drogę dla pieszych odwiedzających cmentarz oraz uczniów zmierzających do szkół.

Niejasny Status Przyszłej Drogi: Burmistrz zasygnalizowała niejasność co do przyszłego statusu planowanej drogi powiatowej, sugerując możliwość przekazania jej w przyszłości Parafii. Przypomniała jednak o wcześniejszym zarządzeniu, w którym potwierdziła gotowość do przekazania nieruchomości na cele publiczne.

W zakończeniu pisma, Burmistrz Sokółki zaapelowała o szybką reakcję i ustosunkowanie się do przedstawionych problemów przez adresatów do dnia 24 listopada 2023 r.

 

Kontakt


SOKÓŁKA TV SP. Z O.O
ul. Sikorskiego 25
16-100 Sokółka

tel: 666 828 883
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

REGON: 368683063
NIP: 5451817935
Numer KRS: 0000702479

Reklama

Czynne od pn-pt w godzinach 8:00 - 16:00
tel: 662 432 320 e-mail: reklama@sokolka.tv